ВИП СЕРВИЗ

  • Ремонт на битова електроника
  • Сервиз, ремонт и поддръжка на промишлена електроника, машини и съоръжения
  • Разработка на възли и машини за автоматизация на производството
ВИП Сервиз ООД ©2000-2020